Naposledy aktualizováno: 07.12.2020 11:34:35
Na úvodní stranu

Místní knihovna Valdice

ROK 2020

tenarska_vyzva.jpg

 


ROK 2015


          


Během měsíce dubna  se obnoví z velké části výměnný fond.  Takže se čtenáři mohou těšit
na nové knihy z knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.


BŘEZEN – měsíc čtenářů     OBRÁZEK : bmc_logo_portlet.gif


Pro občany, kteří rádi čtou, ale nemohou navštívit knihovnu ať už ze zdravotních či jiných důvodů, nabízím novou službu: stačí zavolat na tel č. 733727240  a požádat, kterou knížku byste si přáli nebo alespoň z jakého žánru a určitě se k vaší spokojenosti domluvíme. Zapůjčené knihy vám budou doručeny až domů .      


Tento měsíc již tradičně budou pozváni předškoláci z místní MŠ na pohádkové dopoledne.
Tentokrát k nám zavítá V. Čtvrtek nejen v pohádkách , ale děti si budou moci i samy zahrát s loutkami Rumcajse, Manky a Cipíska.


ROK 2012

 

V současné době Zebíňáček nacvičuje novou pohádku Honza a drak a s uvedením počítáme koncem března, případně začátkem dubna.

 

 

OBRÁZEK : plakat_bmc_2012.jpg

 

 


 

 2011

OBRÁZEK : ms.jpg

 

Adventní čas a dlouhé čekání na Ježíška zpříjemnil dětem opět Zebíňáček . Ve třech opakováních sehrál pohádku Perníková  chaloupka. Po ukončení představení pro Mateřskou školu, čarodějky, které se vám představují na fotografii, rozdaly dětem domácí perníčky.
Pohádka se líbila a loutkové divadlo navštívilo kolem stovky dětí.

OBRÁZEK : pc079178.jpg
Další fotky ve fotogalerii.

 

4.11.2011  přišli  na exkurzi do knihovny prvňáčci se svojí paní učitelkou. Vyslechly si pohádku, prohlédly si zajímavé knížky  a celou dobu jsme si měly o čem povídat. Nakonec slíbily přinést obrázky z pohádek, které již znají. 

 

 

13.1O. proběhla exkurze 2. řídy ZŠ. Děti si samy vyhledávaly knihy podle abecedy a v příjemné atmosféře jsme společně strávily celou hodinu.


 

WinkPASOVÁNÍ NA ČTENÁŘESurprised

10.květen  byl pro prvňáky místní ZŠ slavnostním dnem. V jejich třídě proběhl totiž  DEN SLABIKÁŘE spojený s pasováním na malé čtenáře. Děti předvedly svým rodičům a prarodičům své dovednosti nejen čtenářské, ale i herecké
a jako odměnu za celoroční úspěšnou práci byly  ošerpovány,  dostaly  drobné dárky  a z rukou starosty  na památku krásné knihy. A jako pozvánku do knihovny obdržely průkazky malého čtenáře s vlastní fotkou. Na tento  krásně prožitý den si děti jistě uchovají dlouho vzpomínky a určitě jim všichni přejeme hodně přečtených krásných knih.

OBRÁZEK : pasovani_11.jpg

 

Týden čtenářů v naší knihovně

 

Ve středu 16.března se konala v místní knihovně malá slavnostní akce. Za přítomnosti starosty Z. Žurka, místostarostky V. Skrbkové a člena kulturní komise V. Švece byly oceněny nejlepší čtenářky za rok 2010 - paní Pfeiferová, Konousková a Košárková a dětské čtenářky -V.Vincenciová, G.Dědiková a M. Špínová.V přátelské atmosféře jim byly předány zasloužené tituly a od Obecního úřadu obdržely dárkový poukaz na odběr knih. Věřím, že tato akce se stane tradicí a že podnítí zájem o četbu.

fotografie z této akce najdete v galerii

 

........a v akcích pro čtenáře - i budoucí  - pokračujeme

Ve čtvrtek 17. března navštívily knihovnu děti ze školní družiny s vychovatelkou paní Kosákovou. Po krátkém úvodu  o významu  knihovny se věnovaly  prohlížení knih . Nadšeně přijaly sdělení, že budou do knihovny docházet pravidelně a při těchto opakovaných návštěvách si budou moci knihy vypůjčovat

==============================================

 

2010

7.10. 2010 navštívili místní knihovnu žáci 1. a 2. třídy Základní školy se svými učitelkami. Děti si pozorně vyslechly krátký výklad o činnosti a službách knihovny,  o  možnosti půjčování knih a s velkým zájmem si prohlédly spoustu krásných knih. Z jejich reakce bylo patrné , že knihovna tak získala další nadšené dětské čtenáře.

viz foto v galerii

Od otevření knihovny v nových prostorách se počet čtenářů zdvojnasobil.V současné době máme cca 90 čtenářů a což je zvláště potěšující, že dětských čtenářů je přes 40. Jak je vidět, zájem o četbu knih je stále ještě veliký.

=====================================================